Voortaan kan u bij de apotheker terecht voor een betrouwbare zelftest die toelaat om zelf, binnen het comfort van uw eigen huis, een eventuele besmetting met hiv te testen.

De test wordt uitgevoerd met een druppel bloed (uit de vingertop) die in contact wordt gebracht met de punt van de test en laat toe om te weten te komen of men seropositief is, en dus drager is van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv), dat leidt tot aids.

Als het resultaat positief is, kan de test de besmette persoon helpen om medische hulp en een aangepaste behandeling te krijgen. Hoe sneller een besmetting met hiv wordt opgespoord en behandeld, hoe meer de levensverwachting van een seropositieve persoon die van de algemene bevolking benadert en het risico op besmetting van partners vermindert.

De test mag echter enkel gebruikt worden om een eventuele besmetting met hiv op te sporen, als de laatste blootstelling aan risico (door onbeschermd seksueel contact, een gescheurd of afgegleden condoom, het delen van een injectiespuit of ander besmet materiaal) dateert van minstens 3 maanden eerder.

Wenst u meer te weten over hiv? We verwijzen u naar de rubriek “hiv-test” op www.sensoa.be.