Home > Nuttige info > Maximumfactuur

Maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. 

Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.

De plafons van die MAF worden jaarlijks vastgelegd.

Welke kosten?

Volgende kosten worden meegeteld om de uitgaven te berekenen en worden terugbetaald als het plafond is overschreden:
 • remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners
 • remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C (Cs en Cx niet) en voor magistrale bereidingen
 • remgeld voor technische prestaties zoals operaties, RX-foto’s, labonderzoeken
 • bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis zoals het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs (bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis enkel tot de 365ste dag)
 • afleveringsmarge voor implantaten
 • ...

Terugbetaling

De ziekenfondsen houden, per gezin en per lid, het remgeld bij. 
 • Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.
 • Is het plafondbedrag bereikt en haal je in de apotheek geneesmiddelen die in aanmerking komen voor de maximumfactuur? Dan moet je in de apotheek geen remgeld meer betalen. Dit wordt automatisch afgerekend tussen apotheker en ziekenfonds.
Er zijn twee categorieën: Sociale MAF en Inkomens-MAF. 

Sociale MAF

Plafondbedrag: 459 euro per jaar.

Is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft.

Inkomens-MAF

Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. 

JaarinkomenPlafondbedrag
Tot 18.231,97459
18.231,98 – 28.028,25663
28.028,25 – 37.824,561.020
37.824,57 – 47.212,661.428
Vanaf 47.212,671.836

Extra bescherming voor kinderen

 • Voor kinderen jonger dan negentien jaar geldt steeds een plafond van 663 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond 459 euro bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing.
 • Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een plafond van 450 euro van toepassing indien ze:
  • op 4 juli 2002 bijkomende kinderbijslag ontvingen
  • o en tijdens het betreffende kalenderjaar recht hebben op bijkomende kinderbijslag.

Extra bescherming voor kinderen

Het plafondbedrag kan met 102 euro worden verminderd:
 • als je het statuut chronische aandoening hebt
 • of indien het remgeld voor een gezinslid in de twee voorgaande jaren telkens minstens 459 euro bedroeg.

Je moet dagelijks wel wat verschillende geneesmiddelen innemen en beschikt nog niet over een medicatieschema?

Spreek er ons gerust over aan. We maken jou graag een persoonlijk medicatieschema aan.