Vanaf 1 oktober 2017 wordt het concept “huisapotheker” geïntroduceerd!

Als je aan een chronische ziekte lijdt, heb je baat bij een persoonlijke begeleiding van je geneesmiddelengebruik. Door een huisapotheker te kiezen, krijg je doorlopende opvolging afgestemd op jouw noden!

Wie is jouw huisapotheker ?

Dat is je vertrouwde apotheker die jij kiest om je medicatie op te volgen.

Wat doet je huisapotheker voor jou?

  • Je huisapotheker raadpleegt bij elke aflevering van geneesmiddelen je medicatiehistoriek om na te gaan of dat geneesmiddel veilig is.
  • Daarom registreert hij niet alleen alle voorgeschreven geneesmiddelen maar ook alle geneesmiddelen die je zonder voorschrift komt halen (zelfzorggeneesmiddelen zoals bv voedingssupplementen). Je huisapotheker deelt ook de relevante informatie over je geneesmiddelen via het gedeeld farmaceutisch dossier met andere apothekers bij wie je langsgaat, zodat correct advies ook gegarandeerd is wanneer je bv naar een apotheek van wacht gaat of naar een andere apotheek als dat je zo uitkomt.
  • Je huisapotheker maakt een juist medicatieschema voor je. Het bevat praktische informatie over hoe en wanneer je welke medicatie moet innemen. Hij kan je medicatieschema ook beschikbaar maken voor andere zorgverstrekkers die je behandelen (bv huisarts, specialist, ziekenhuis). Je kan het ook zelf meenemen.

Wat zijn je rechten ?

De keuze voor een huisapotheker is volledig vrij. Je kan op elk ogenblik van huisapotheker veranderen, door een nieuwe aan te duiden.

Tijdens de wachtdienst, op uitstap of omdat het je zo uitkomt, kan je een beroep doen op een andere apotheek. Die apotheker kan immers de belangrijkste gegevens over je medicatie raadplegen via het gedeeld farmaceutisch dossier. Zo ben je steeds zeker van een veilige aflevering.

Waarom je toestemming geven om je gezondheidsgegevens te delen?

Je apotheker zal je 2 toestemmingen vragen.

De eerste is een toestemming voor voortgezette farmaceutische zorg. Dat betekent dat je huisapotheker een dossier zal bijhouden waarin naast de geneesmiddelenhistoriek ook het advies dat hij je gegeven heeft, registreert.

De tweede is de geïnformeerde toestemming voor het elektronisch uitwisselen van je gezondheidsgegevens tussen zorgverleners die je behandelen : je eHeath Consent. Je apotheker, je arts of mutualiteit kan die toestemming eenvoudig voor jou registreren, of je kan het ook zelf doen op de website www.patientconsent.be

Hoeveel kost deze dienstverlening van je huisapotheker?

Voor patiënten die 5 terugbetaalde geneesmiddelen per jaar nemen (waarvan minstens 1 chronisch) wordt het honorarium volledig terugbetaald door je ziekenfonds.

Hoe kan je een huisapotheker kiezen?

Door een overeenkomst te ondertekenen met de apotheker van jouw keuze.

Wens je meer te weten over wat deze dienstverlening voor jou kan betekenen? Spreek er ons zeker over aan!