Beschikbaarheid van vaccins tegen de seizoensgriep.

Traditiegetrouw krijgen we in september in  de apotheek onze levering griepspuiten binnen. België zal 2,9 miljoen vaccins tegen de seizoensgriep ter beschikking hebben, wat meer is dan de voorbije jaren. Deze hoeveelheid zal voldoende zijn om de vaccinatie van de door de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vastgestelde doelgroepen te dekken, voor zover het vaccinatiepercentage vergelijkbaar is met het vorige seizoen.

Gefaseerde vaccinatiecampagne.

Het is aanbevolen om tussen half oktober en half december een griepprik toe te dienen, waarbij het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming biedt.

Dit jaar wordt de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak, zowel voor de vaccinaties via de huisartsen als via de arbeidsartsen.

De vaccinatiecampagne zal daarom in twee fasen verlopen.

1) Van 1 oktober  tot 15 november 2020

De vaccins worden alleen afgeleverd aan de door de HGR gedefinieerde risicogroepen.

Risicogroepen zijn:

  • personen met risico op complicaties: 65-plussers, chronisch zieken ouder dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen die verblijven in een instelling, kinderen ouder dan 6 maand die behandeld worden met aspirine
  • personen die onder hetzelfde dak wonen als personen met risico op complicaties of kinderen jonger dan 6 maanden
  • zorgverleners
  • ook voor personen tussen 50 en 65 jaar is het aanbevolen om zich te laten vaccineren

De toediening zelf van het vaccin blijft aanbevolen vanaf 15 oktober. Ondertussen kan het vaccin bewaard worden in de koelkast, tussen 2 en 8°C (bij voorkeur in het centrale deel van de koelkast, voldoende verwijderd van het koelelement achteraan en liefst niet in de deur).

Omdat de terugbetaling vanaf 1 oktober zal wijzigen (in het voordeel van de patiënt), wordt aanbevolen om de vaccins niet voor 1 oktober af te halen.

2) Vanaf 15 november 2020

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Het voorschrift.

Het is de huisarts (en niet de apotheker) die bepaalt of een patiënt tot een risicogroep behoort. Indien dit het geval is, vermeldt hij “derde betalersregel van toepassing” op het voorschrift en weten wij als apotheker voldoende.