Griepvaccin: absolute prioriteit voor bescherming meest kwetsbare mensen.

De overheid heeft bij monde van de federale en regionale ministers van
volksgezondheid beslist om griepvaccins met absolute voorrang te reserveren
voor de risicopatiënten en de mensen die met hen in contact komen zoals hun
huisgenoten en zorgverleners.

België zal 2,9 miljoen vaccins beschikbaar hebben tegen seizoensgriep. Dat is méér dan de
vorige jaren, maar blijkbaar toch niet voldoende om iedereen die zich wil laten vaccineren in
deze tijden van coronapandemie van een vaccin te voorzien.

Daarom is besloten voorrang te geven aan de meest kwetsbare mensen, hun
huisgenoten en zorgverleners. Binnen een maand zal de vaccinatiegraad van
die prioritaire doelgroep geëvalueerd worden.

Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen
van de leeftijd van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de
gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf
65 jaar. Tot dan mogen apothekers geen vaccins aan hen verstrekken. Voor gezonde
medeburgers, jonger dan 50 jaar, zijn er dit jaar geen vaccins beschikbaar.

De overheden wijzen er op dat gezonde mensen minder snel ernstig ziek worden door de
seizoensgriep. Bovendien zullen alle huidige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van de
Covid-19-pandemie de verspreiding van de seizoensgriep eveneens beperken.

De risicogroepen die de HGR identificeert in het advies over de vaccinatie tegen
de seizoensgebonden griep, seizoen 2020-2021, zijn de volgende:

Categorie A:
Groep 1: personen met een risico op complicaties
• alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
• alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende
chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige
astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole
aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan
immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
• alle personen vanaf 65 jaar
• personen die in een instelling verblijven
• kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector
Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
• de risicopersonen uit groep 1
• kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B: Personen tussen 50 en 65 jaar

U kan terecht op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voor vragen en antwoorden over het griepvaccin 2020-2021.

Uiteraard kan u ook terecht op Apotheek.be.